//Andrzej Blikle – Profesor, przedsiębiorca, zarządzanie jakością TQM