Indywidualne wsparcie – zakres ustalony indywidualnie podczas konsultacji wstępnej.